Get Adobe Flash player

Razpis za volitve organov Planinskega društva Dobrna

PLANINSKO DRUŠTVO DOBRNA

Kandidacijsko volilna komisija

 

Na podlagi 17. člena PRAVIL Planinskega društva Dobrna je upravni odbor na seji dne 7. 11. 2016 soglasno  sprejel naslednji:

S K L E P

o razpisu kandidacijskega postopka za volitve organov Planinskega društva Dobrna

I. Kandidacijsko volilna komisija v sestavi Irena Žagavec predsednica, Olga Božnik članica, Ivan Lipičnik član, razpisuje kandidacijski postopek za volitve organov Planinskega društva Dobrna in sicer:

  1. Predsednika društva,
  2. Podpredsednika društva
  3. Blagajnika društva
  4. Tajnika društva
  5. Načelnika vodnikov
  6. Načelnika markacistov in
  7. 6 članov upravnega odbora društva.
  8. člane nadzornega odbora
  9. člane častnega razsodišča

II. Volitve organov Planinskega društva Dobrna bodo na zboru članov društva.

 

Kandidacijski postopek se prične z dnem objave razpisa na spletni strani Planinskega društva Dobrna.

Kandidature vložijo kandidati na posebnem obrazcu, ki ga prejmejo in oddajo v času uradnih ur v društveni pisarni.

 

 

Predsednica kandidacijsko volilne komisije

Irena Žagavec

Obvestila


Razpis za volitve organov Planinskega društva Dobrna


Zaključek projekta označitve Kačjega gradu in promocijski materiali


Planinska oprema

PD Dobrna ima nekaj varovalne opreme, katero si lahko člani PD s plačano članarino brezplačno izposodijo po predhodnem dogovoru z vodnikom, ki varovalno opremo hrani. Vodnik bo člana PD tudi poučil o varni in primerni uporabi opreme. Čas brezplačne izposoje je do 7 dni.

Seznam planinske oprema(klik)


URADNE URE
Uradne ure društva so vsako prvo sredo v mesecu od 19. do 20. ure v društvenih prostorih, Dobrna 1a (prizidek OŠ Dobrna).


ČLANARINA
Članarino lahko poravnate z UPN obrazcem na naš transakcijski račun. Obrazec dobite na občnem zboru, v društveni pisarni v času uradnih ur, ali pri Ani Žužek po predhodnem dogovoru na tel. 031 – 789 – 630.