Get Adobe Flash player

Od Miklavža do Miklavža

POHODNA POT po mejah  občine Dobrna             

 

Pohodna pot Občine Dobrna  poteka približno po občinski meji. Kjer je le mogoče, vključuje vse že obstoječe  turistične in planinske poti in se poslužuje njihove označitve. Na brezpotjih pa je speljana po raznih kolovozih, po gozdnih in travniških stezah in po   nekaterih  že opuščenih poteh. Na nekaterih mestih ni mogoče urediti poti točno po občinski meji, ker so marsikje težko prehodni gozdovi in brezpotja. Na južni strani poteka  pot mimo gradu Lanšperg  po ozemlju KS Šmartno skozi vas Rupe, ker  južna meja občine meji na  brezpotne  gozdove. Na vzhodu pa je treba iti do vasi Vine iz iztega razloga.

Pri navajanju imen kmetij in raznih označb je uporabljen zemljevid Dobrne. Zaradi preglednosti je uporabljenih tudi nekaj znakov, ki so pojasnjeni v legendi. Pot je označena v obe smeri hoje.

1. Sv. Miklavž v Vrbi   – je podružnična cerkev na hribu vzhodno od Dobrne. Domačini poznajo njeno zanimivo zgodovino.  Do nje je mogoče najhitreje priti iz Dobrne od oglasne omarice PD Dobrna, ki stoji v bližini občinske stavbe in pošte. Smerna tabla nam kaže pot na Brdce. Po pločniku pridemo do mostu čez Dobrnico in že zagledamo  cerkev. Lepo se vidi Konjiška gora  in nekateri vitanjski hribi. Kažipot: »Farma nojev« nam pokaže pot po kolovozu in nato po travniku v dolino.

2. Farma nojev – V velikem ograjenem prostoru pohodnika pozdravi kar veliko radovednih nojev. Če je v bližini lastnik, vam bo rad povedal marsikaj  zanimivega o teh živalih. Pot nadaljujemo po cesti v dolino ob potoku Vrbnica do križišča ceste za Socko.  Krenemo  levo mimo kmetije in kapele pri Švabu; dalje mimo kmetije Rebernikovih in Blažičevih. Z glavne ceste krenemo desno navzgor na Vinsko turistično pot proti Zavrhu.

3. Vratca – Po strmi Vinski poti mimo raznih hiš prideš do prehoda, ki se imenuje »Vratca«. Tu je križišče »Vinske« in »Anine poti« pri naselju novih hiš. Pri hiši Zavrh 37 krenemo po kolovozu desno  v gozd po Anini poti.

4. Črna kuhinja pri Šumej – Brdce ~ Možen je ogled ob določenem času. Pot se nadaljuje proti večji kmetiji Marošek, kjer prideš na cesto: Dobrna > Brdce. Tu se srečamo s turistično potjo P–2 , ki pride iz Dobrne in se nadaljuje proti Brdcam. Vse do tja nas bo vodila tudi naša pot, zato nadaljujemo po cesti desno  navzgor približno1 km. Na ovinku nas potokaz  usmeri v gozd na kolovoz. Sledimo označeni poti po gozdu in travniku vse do kmetije Spodnji Medved, kjer pridemo na avtomobilsko cesto. Pot po gozdu je ponekod blatna in teže prehodna, ker po njej vozijo s traktorji les. Iz gozda prideš na travnik. Ovirajo te žice električnega pastirja. Tu hodi malo ljudi, zato pot ni dovolj shojena.

5. Kmetija Spodnji Medved – S travnika si prišel na dobro makadamsko cesto med kmetijama: Zgornji in Spodnji Medved.  Od tu dalje  hodimo  po cesti. Iz gozda pridemo na travnik in že zagledamo  samotno kmetijo na zelo lepem razglednem prostoru. Imenuje se Kamšak (Cvikl).  Pri hlevu nadaljuješ pot levo po  travniku ob gozdu navzgor. Srečamo se z markirano potjo XIV. divizije. Tukaj  se občinska in markirana planinska pot  združita.

6. Zavrh-Zabreže  – (r860 m) ~ äX&< ~ Iz gozda pridemo na travnik in zavijemo  desno po travniku navzgor do kontrolne točke Zabreže.  Tu  se ti odpre razgled na vse strani: na zahodu se v daljavi dviguje Ojstrica, pa Mozirske planine, na jugu Zasavsko hribovje. Od tu se vrnemo nazaj na markirano pot, ki smo jo prej zapustili.

7. BRDCE – (r855m ˜)  Pot nas vodi po gozdnem kolovozu do križišča pri kmetiji Neroden – Brdce 15. Pred hišo stoji znamenita stara lipa. Tudi od tu je  lep razgled na zahod. Prišel si na cesto, ki vodi iz Dobrne proti Paškemu Kozjaku.  Približno tristo korakov levo od križišča proti Dobrni  zagledaš na levi strani križ in napis, ki sporoča, kje se nahaja   grob padlih partizanov XIV. divizije. Od ceste je odmaknjen okoli tristo korakov.  Tu je pokopanih 39 borcev XIV. divizije. Vrnemo se nazaj na cesto in krenemo mimo lipe in kmetije Krivec po cesti navzgor. Pot je markirana.

8.  D A J E  – Sledimo markirani poti  mimo km.Tonač in km. Martin in pridemo do križišča cest.  Smerokaz: »Štrukljev vrh« nas usmeri v dolino Daje. Ob večji smreki krenemo na  pot, ki vodi do kmetije Štrukelj. Od hiše hodimo desno navzgor.  Pot je dobro označena.

9. ŠTRUKLJEV VRH ~  (r1227m) – X&< – Dospeli smo na najvišji vrh  občine Dobrna. Prileže se malo počitka.  Žal od tu ni razgleda, ker je vrh v poraščenem gozdu.

10. Ostrica – dolina   -  Z vrha nadaljujemo  pot po grebenu proti zahodu. Iz gozda pridemo v veliko prijetno dolino – Ostrico. Na nasprotnem bregu pri lovski preži nas smerna tabla opozori, da smo prišli na planinsko pot: Vitanje < Paški Kozjak. Na severni strani je  razgledna skala, od koder se lepo vidi Velika Kopa in Črni vrh  na Pohorju. Zdaj se ravnamo tudi po oznakah planinske poti. Travnik  se kmalu konča in pot nas privede v gozd. Najvišja točka ob poti je vrh  Ostrica (r1182 m).

11. Sv. Jošt  (r1063 m)  -  Iz gozda smo prišli mimo pokopališča do cerkve in šole, kjer je še zadnjikrat mogoče videti Pohorje. Planinska pot na sever vodi proti Hudi Luknji, na zahod pa na razgledno točko Špik (r1108 m). Smerokaz pri pokopališču nam pokaže pot   navzdol do planinske koče na Paškem Kozjaku, kjer se zopet prileže malo počitka.

12. Planinski dom Paški Kozjak ( 930m) – Dom je odprt skozi vse leto. Smerokazi nam povedo, da se tu križa veliko poti. Do pl. doma vodi avtomobilska cesta iz Velenja, možen pa je tudi dovoz iz Dobrne, iz Vitanja in iz Doliča po gozdnih poteh. Označena pot nas vodi navzdol po cesti do križišča cest pri križu. Od tu je lep razgled  proti Mozirskim planinam, Uršlji gori in Peci; ob dobrem razgledu pa se vidijo Savinjske planine in Raduha. Smerokaz z napisom: »Visoko« nas usmeri po travniku navzgor.  Pot je markirana.

13. VISOKO  (r 991m) ~ ˜äX& < ~  Spominsko obeležje nas pouči, da je tu XIV.div. prebila 18. februarja 1944 nemški obroč in se usmerila proti Paki. Tudi od tu je  lep razgled proti jugu. Markirana pot nas popelje naprej po travniku navzdol v gozd vse do kmetije Jurk,  kjer je omarica z žigom Šaleške pl.poti. Nadaljujemo po asfaltni cesti do križišča in se napotimo v smeri  Dobrna. Po cesti pridemo  do križišča cest in pl. poti. Pot XIV. div. krene zdaj desno po cesti navzdol, mi pa nadaljujemo v smeri za Dobrno.                                                                                                                                                                       

14. Križišče: Dobrna ~ Vinska Gora – Na križišču cest nadaljujemo po markirani poti v smeri  Vinska Gora vse do križišča  planinske poti za Ramšakov vrh. Tu nas smerna tabla   opozori, da zapustimo markirano pot in nadaljujemo po strmi gozdni stezi navzdol. Kmalu pridemo na kolovoz, ki nas pripelje v vas Loka. Treba je slediti oznakam. Po asfaltni cesti nadaljujemo skozi vas do križišča s kolovozom. Smerokaz  nas opozori, da je treba kreniti po gozdnem kolovozu proti zahodu. Kmalu pridemo do markirane poti občine Vinska Gora. Tu krenemo levo in sledimo markacijam mimo samotne kmetije navzdol  vse do Temnjaškega vrelca. Prihajamo v »Dolino mlinov«, ki jih srečujemo ob poti. Strm kolovoz nas pripelje do  kmetije VOVK. Temnjaški potok nas bo še nekaj časa spremljal.

15. Vovkov mlin -  Mlin je obnovljen in pri zadostnem dotoku vode tudi obratuje za demonstracijo. Ogled je možen po dogovoru z lastnikom. Še vedno smo na krožni markirani poti občine Vinska Gora, zato nadaljujemo po cesti do križišča s cesto: Dobrna > Vinska Gora in po kolovozu ob potoku navzdol.  Pri starem mlinu zapustimo potok in nadaljujemo po kolovozu in že smo prispeli do  kmetije »Lamperček«, kjer nas smerokaz opozori na Obor Jelenov. Ogled je mogoč po dogovoru z lastnikom.

16. »Obor jelenov« – Nadaljujemo levo po asfaltni cesti: Vinska Gora > Dobrna. V dolini prečkamo potok čez lesen most in nadaljujemo po klancu navzgor. Pred vasjo nas  smerokaz napoti desno po kolovozu v gozd. Kmalu pridemo na travnik in že zagledamo kmetijo pri Lugaričevih. Nadaljujemo po kolovozu in stezi, ki nas pripelje do ceste: Dobrna > Velenje, kjer je tudi avtobusna postaja.  Kraj se imenuje Zlatečje.

17. Zlatečje - Preko ceste se vidi smerna tabla, ki nas napoti po stezi v gozd navzgor, kjer imamo le slabo izhojeno pot. Od tu dalje bomo hodili dolgo časa po brezpotnih gozdovih, po kolovozih in stezah, zato je treba dobro  slediti oznakam na drevju, sicer  hitro zaideš, ker vodi  veliko gozdnih kolovozov na vse strani. Hodimo večinoma po grebenih in pridemo mimo večje lovske preže na  vrh: Dobnik.

18. DOBNIK  ~ (r598 m) -  Nadaljujemo po kolovozu. Levo ob poti je krmilnica za divjad, pri lovski preži pa  lep razgled  na Dobrno in  proti Paškemu Kozjaku. Pot nas bo kmalu pripeljala na še višji vrh.

19. ALEKSADROV VRH  ~  (r606 m) ~  X&< ~ Je najvišji vrh v južnem delu naše poti. Nadaljujemo po gozdni poti proti vzhodu do križišča  kolovozov. Desna pot vodi proti Kunigundi, mi pa sledimo smerokazu levo po kolovozu navzdol in kmalu zagledamo samotno kmetijsko poslopje. Tu se konča ozemlje obč. Dobrna in pridemo na območje obč. Vojnik. Meja poteka po gozdovih brez poti, zato se napotimo proti vasi Rupe.

20. STRGAR  (Rupe 15) ~ Od tu je čudovit razgled proti jugu. Od desne proti levi si sledijo vrhovi: Mrzlica, Kunigunda, Šmohor- Malič, Tolsti vrh nad Celjsko kočo, Ramanca; v ozadju pa Veliko Kozje, Lisca in Bohor. Pot nadaljujemo po cesti do kmetije Ravnjak, kjer je pri hiši razstavljenega nekaj  starega kmečkega orodja, zlasti je zanimiv majhen mlin. Nad hišo stoji mogočna lovska preža, s katere je razgled na vso okolico.

21. Grad LANŠPERG -  stoji nad vasjo z istim imenom, ohranjenega je le nekaj zidovja. Lahko se povzpnemo na vrh ali pa nadaljujemo po avtomobilski cesti do vasi. Tu je križišče cest in križišče planinskih poti: Vojnik > Kunigunda in Rupe > Dobrna. Proti vzhodu se vidijo: vrh Rigel, v ozadju pa Boč in Konjiška gora.  Smerokaz nam pokaže pot za Dobrno. Na koncu vasi pri hiši Avbreht zavijemo levo po travniku navzdol in že smo na gozdnem kolovozu. Pot je markirana vse do Dobrne.  Po njej bomo šli navzdol po gozdu mimo kmetije Popek do ceste in mostu čez Dobrnico. Pri mostu nadaljujemo desno ob potoku do naslednjega mostu v Vinski Gorici.

22. Vinska gorica  – Pred nami se razprostira  breg z mnogimi hišami in poslopji. Imenuje se Vinska Gorica. Pri mostu krenemo levo  po as.cesti navzgor. Hodimo mimo hiš in sledimo označbam ob poti.  Na travniku pridemo do drugega kolovoza in krenemo desno. Vseskozi se pot vzpenja precej strmo navzgor. Prišli smo na strmo  gozdno stezo. Ta nas pripelje na travnik pri kmetiji Petre.  Mimo hiše pridemo na makadamsko cesto in kmalu zavijemo levo (100m). Znak  nas umeri na strmo vijugasto stezo po gozdu, nato po zaraščenem travniku na Vinski vrh.

23. VINSKI VRH  (r 557m) ~ äX&< ~ Od tu je lep razgled proti jugu. Pot nadaljujemo po gozdni stezi proti vzhodu, kakor nas usmeri potokaz.  Kmalu pridemo do gozdnega kolovoza, kjer krenemo  levo navzdol. Pred nami se razprostre pogled na vas Vine in na vse okoliške kmetije proti Zavrhu in vrhu Grušovec. Pri prvi hiši v vasi krenemo levo po kolovozu. Desno stoji manjši kozolec. Pot poteka nekaj  časa ravno, nato pa se vzpne po hribu navzgor do kmetije Kolar, kjer pridemo na cesto, ki vodi v gozd. Kmalu zagledamo cerkev Sv.Miklavža v Vrbi.  Tu smo pot pričeli in jo tudi zaključimo. Seveda pa jo lahko prehodimo tudi v obratni smeri.

Legenda: ä = razgled ~ X = žig ~ & = vpisna knjiga  ~  < = klop ~ ˜ = vojno obeležje

V Dobrni, 3. 9. 2009                                                                Franc Horjak

 

Graf poti od Miklavža do Miklavža

 

Obvestila


Razpis za volitve organov Planinskega društva Dobrna


Zaključek projekta označitve Kačjega gradu in promocijski materiali


Planinska oprema

PD Dobrna ima nekaj varovalne opreme, katero si lahko člani PD s plačano članarino brezplačno izposodijo po predhodnem dogovoru z vodnikom, ki varovalno opremo hrani. Vodnik bo člana PD tudi poučil o varni in primerni uporabi opreme. Čas brezplačne izposoje je do 7 dni.

Seznam planinske oprema(klik)


URADNE URE
Uradne ure društva so vsako prvo sredo v mesecu od 19. do 20. ure v društvenih prostorih, Dobrna 1a (prizidek OŠ Dobrna).


ČLANARINA
Članarino lahko poravnate z UPN obrazcem na naš transakcijski račun. Obrazec dobite na občnem zboru, v društveni pisarni v času uradnih ur, ali pri Ani Žužek po predhodnem dogovoru na tel. 031 – 789 – 630.