Get Adobe Flash player

Zgodovina

Začetek Planinskega društva v Dobrni sega v leto 1996, ko smo v okviru PD Vojnik, katerega člani smo bili, ustanovili planinsko sekcijo. Z ustanovitvijo občine Dobrna se je pokazala možnost, da delujemo kot društvo, zato smo aprila 2001 na ustanovnem občnem zboru ustanovili Planinsko društvo Dobrna. Za prvega predsednika smo izvolili g. Franca Horjaka, ki je bil, in še vedno je, najbolj zavzet planinec na Dobrni, saj je že v času službovanja na OŠ Dobrna mlade navduševal za planinstvo. Mnogo odraslih članov PD je njegovih bivših učencev.

PD Dobrna je kmalu prevzelo skrb za vse markirane poti na območju občine Dobrna, te so predvsem poti na Paški Kozjak in Brdce, ter dele poti na Kunigundo, na Ramšakov vrh in pot XIV. divizije. Da bi bile poti zgledno urejene, smo v društvu poskrbeli, da so izobraževanje za markaciste uspešno opravili štirje (4) člani PD, v pomoč pa jim je še nekaj pomočnikov. Kmalu smo lokalno markirali pot na najvišji vrh občine Dobrna, Štrukljev vrh (1227m) in z varovali opremili pot na razgledno Žeblarjevo peč.

V letu 2009 smo s pomočjo občine in evropskega kmetijskega sklad, pod okriljem Lokalne akcijske skupine (LAS) »Od Pohorja do Bohorja« zaključili obsežen projekt in okoli Dobrne uredili in markirali krožno pot, imenovano »Od Miklavža do Miklavža«. Naše najljubše opravilo so seveda pohodi, zato smo v društvu poskrbeli, da imamo kar nekaj planinskih vodnikov, ki skrbijo, da so naši pohodi čim bolj varni.

 

Obvestila


Razpis za volitve organov Planinskega društva Dobrna


Zaključek projekta označitve Kačjega gradu in promocijski materiali


Planinska oprema

PD Dobrna ima nekaj varovalne opreme, katero si lahko člani PD s plačano članarino brezplačno izposodijo po predhodnem dogovoru z vodnikom, ki varovalno opremo hrani. Vodnik bo člana PD tudi poučil o varni in primerni uporabi opreme. Čas brezplačne izposoje je do 7 dni.

Seznam planinske oprema(klik)


URADNE URE
Uradne ure društva so vsako prvo sredo v mesecu od 19. do 20. ure v društvenih prostorih, Dobrna 1a (prizidek OŠ Dobrna).


ČLANARINA
Članarino lahko poravnate z UPN obrazcem na naš transakcijski račun. Obrazec dobite na občnem zboru, v društveni pisarni v času uradnih ur, ali pri Ani Žužek po predhodnem dogovoru na tel. 031 – 789 – 630.